Nhóm khoáng sản nhiên liệu

  

- Than bùn: Phân bố chủ yếu ở vùng Phong Điền, tập trung vào 06 trằm bàu Phong Nguyên, Niêm, Thiềm, Hoá Chăm, Bàu Bàng, Bàu Sen. Than bùn là những lớp mỏng, thấu kính nằm xen trong cát, bột, sét.

Về chất lượng than bùn, theo kết quả phân tích mẫu than bùn Phong Nguyên thì giá trị trung bình của các chỉ tiêu chủ yếu như:

Hàm lượng NPK: N tổng số = 0,294-1,150%, P2O5 tổng số = 0,053-0,151% và P2O5 dễ tiêu = 0,026 - 0,140%, K2O dễ tiêu = 0,024 - 0,068%.

Chỉ tiêu kỹ thuật: Độ ẩm = 5,11 - 14,40%; Độ tro = 29,41 - 81,20%; Chất bốc = 11,00 - 40,47%, nhiệt lượng = 210 - 4.323 kcal/kg.

Nguyên tố vi lượng: Mg = 0,100 - 0,300%, Mn = 0,001 - 0,200%, Ti = 0,100 - 0,500%, Cu = 0,001 - 0,003%.

Theo số liệu thăm dò trữ lượng than bùn Phong Điền khoảng 3.000.000 m3. Than bùn có chất lượng, trữ lượng đảm bảo, điều kiện khai thác khá thuận lợi nên dễ dàng khai thác và chế biến dùng làm phân bón, chất đốt...

- Dầu khí: Tài liệu đo địa chấn và phân tích cấu trúc cho thấy ở thềm lục địa lãnh thổ Thừa Thiên Huế có triển vọng về dầu khí.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]