Giá vé chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2014

  
Cập nhật:07/04/2014 5:13:36 CH
Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12 - 20/4/2014, Ban tổ chức Festival Huế 2014 công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2014 như sau:

1. Giá vé lượt:

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình Khai Mạc Festival

Đồng/vé

300.000

2

Đêm Hoàng Cung

Có dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.000.000

Không dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

200.000

3

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội

Đồng/vé

100.000

4

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

100.000

5

Chương trình lễ hội Áo dài

Đồng/vé

300.000

6

Chương trình Bế mạc Festival

Đồng/vé

200.000

 

2. Giá vé gộp theo Tour: 

STT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội:

Tour 03 đêm liên tục có 1 đêm dự Yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

2.150.000

Tour 03 đêm liên tục có Đêm Hoàng Cung không dự Yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

350.000

Tour 03 đêm liên tục không có Đêm Hoàng Cung

Đồng/vé

250.000

2

Tour 03 đêm liên tục Chương trình IN tại Cung An Định

Đồng/vé

250.000

 

Trung tâm Festival Huế
 Bản in]
Các bài khác