Các Lễ hội dân gian cộng đồng

  
Cập nhật:06/11/2013 8:57:01 SA
Vừa qua, Thường trực BTC đã có buổi làm việc với UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và UBND Thị xã Hương Thủy.

Trên tinh thần đánh giá toàn diện kết quả của các kỳ Festival trước và xác định tính chất, quy mô của các lễ hội vào năm 2014, các đơn vị đều khẳng định tham gia tích cực với quy mô tốt nhất, cố gắng bổ sung những nội dung mới, làm phong phú chương trình lễ hội.

Cụ thể, Lễ hội “Hương xưa làng cổ Phước Tích” - Phong Điền: tổ chức từ ngày 14-16/4/2014. Lễ hội “Chợ quê ngày hội” - Hương Thuỷ: tổ chức từ ngày 13-16/4/2014. Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” - Quảng Điền tổ chức từ 30/4 đến 02/5/2014. Lễ hội “Thuận An biển gọi” - Phú Vang tổ chức từ 30/4 đến 01/5/2014.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]