Về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2012

  
Vui lòng mở file đính kèm để xem!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2012 ()
 Bản in]