Kết luận của đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2012 tại cuộc họp lần thứ I Ban tổ chức Festival Huế 2012

  

Vui lòng mở file đính kèm để xem!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết luận của đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2012 tại cuộc họp lần thứ I Ban tổ chức Festival Huế 2012 ()
 Bản in]