Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012 tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2012

  

Vui lòng mở file đính kèm để xem!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012 tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2012 ()
 Bản in]