Thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

  
Nhằm góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, trong đó phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015; được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm quảng bá và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên sau: du lịch và dịch vụ; đầu tư vào khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao; kinh doanh bất động sản (tập trung kêu gọi đầu tư vào các "khu đất vàng" trong TP. Huế từ việc chuyển đổi trụ sở các cơ quan nhà nước sang hoạt động kinh doanh).

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm đại diện các Bộ ngành TW, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp hàng đầu  trong và ngoài nước.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:

Hội nghị bắt đầu từ 8:00 ngày 26/11/2010 - thứ Sáu; tại Khách sạn Sài Gòn Legend, số 2A - 4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế

TEL: 84.54.3.824680         FAX: 84.54.3.821264

EMAIL: ktdn21@gmail.com.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]