Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế

  

 (Chọn lọc từ danh mục dự án kêu gọi đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 9/9/2010)

 

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô

Ghi chú

Cơ quan phụ trách viết hồ sơ dự án: Ban QL KKT Chân Mây Lăng Cô

1

Khu công nghiệp, khu phi thuế quan

KKT Chân Mây – Lăng Cô

1000 ha

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Chân Mây

KKT Chân Mây – Lăng Cô

500 ha

 

3

Đầu tư xây dựng và mở rộng cảng nước sâu Chân Mây

KKT Chân Mây – Lăng Cô

370 ha

 

4

Các dự án dịch vụ logistics (kho ngoại quan, siêu thị, cửa hàng bán lẻ)

KKT Chân Mây – Lăng Cô

Khu phi thuế quan 300 ha đã được đầu tư hạ tầng

 

5

Khu du lịch nghỉ dưỡng Hói Dừa

KKT Chân Mây – Lăng Cô

100 ha

 

Cơ quan phụ trách viết hồ sơ dự án: Ban QL các KCN Tỉnh

6

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp La Sơn

Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

300 ha

 

7

Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Phong Điền

Huyện Phong Điền

4000m3/ngày đêm

 

8

Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may

Các khu CN: Phú Bài, Phong Điền

Không hạn chế quy mô đầu tư

 

9

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử y tế cao cấp

Các khu CN

Không hạn chế quy mô đầu tư

 

10

Nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện – điện tử gia dụng

Các khu CN

Không hạn chế quy mô đầu tư

 

11

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Các khu CN

Không hạn chế quy mô đầu tư

 

Cơ quan phụ trách viết hồ sơ dự án: Sở Khoa học Công nghệ

12

Khu công nghệ cao Hồ truồi

Các xã Lộc Điền, Lộc Hòa (huyện Phú Lộc)

1500 ha

 

Cơ quan phụ trách viết hồ sơ dự án: Ban quản lý các khu đô thị mới

13

Khu chung cư thấp tầng và cao tầng (Khu A)

Khu Đô thị mới An Vân Dương

2 khu vực (CHC2 và CT1 thuộc khu A): 4 ha và 4,65 ha

Các dự án số 13, 14, 15, 16 và 21 được lược trích từ danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt và thông tin từ Công văn số 104/BQL-QLDA ngày 18/5/2010 của Ban Quản lý các Khu đt mới. 

14

Khu thương mại, công viên cây xanh (khu A)

Khu Đô thị mới An Vân Dương

131.933 m2 (Lô TM1 và CX3 thuộc khu A)

15

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại (khu A)

Khu Đô thị mới An Vân Dương

3 khu vực (Lô OTM1, OTM3 và OTM5 thuộc khu A): 1,9 ha, 6,5 ha và 2,6 ha

16

Trung tâm thương mại và siêu thị

Khu Đô thị mới An Vân Dương

3,4 ha

 

Cơ quan phụ trách viết hồ sơ dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

17

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Điền Lộc

Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền

200 ha

 

18

Khu du lịch sinh thái Quảng Công, Quảng Ngạn

Xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền

100 ha

 

19

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Vinh

Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

150 ha

 

20

Khu công nghệ thông tin tập trung

Thành phố Huế

5 – 10 ha

 

21

Trung tâm hội chợ triển lãm và Hội nghị quốc tế

Khu Đô thị mới An Vân Dương

12 ha

 

 

 Bản in]