Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá XIII

  
Cập nhật:21/12/2016 4:17:29 CH

 

 

1. Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng đoàn

2. Đồng Hữu Mạo - Phó Trưởng đoàn

3. Nguyễn Hội (Hòa thượng Thích Chơn Thiện)

4. Đặng Ngọc Nghĩa  

5. Trần Đình Nhã

6. Bùi Đức Phú

7. Hà Huy Thông

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]