PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Hiện nay tuyến đường sát hói của Tổ dân phố An Hòa phường Hương An xuống cấp trầm trọng do lụt lội, bị sạt lở qua từng thời kỳ nay tuyến đường chính của tổ dân phố còn lại khoảng 1,5 m đã ảnh hưởng đến đời sống cũng như giao thông đi lại của người dân, kiến nghị với Tỉnh quan tâm cho kè tuyến đường nêu trên.
13/07/2022

Trả lời:

Tuyến đường sát hói của Tổ dân phố An Hòa phường Hương An mà cử tri phản ánh bị sạt lở và kiến nghị xây kè là tuyến đường dọc hói 7 xã đoạn qua phường Hương An thành phố Huế. Vấn đề sạt lở đường dọc hệ thống hói 5 xã 7 xã đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập đoàn tổ chức kiểm tra thực tế và có Công văn số 932/SNN&PTNT-TL ngày 26/4/2022 đề xuất UBND Tỉnh cho xử lý khẩn cấp các đoạn bồi lấp, lập dự án tổng thể nạo vét chỉnh trang xây kè chống sạt lở hệ thống hói 5 xã 7 xã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đầu tư. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thực hiện.

<< < 1 2 3 4 > >>