PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Đề nghị Tỉnh quan tâm kiến nghị các cấp đấu nối các tuyến đường nội thị với quốc lộ 49A để tiện trong việc đi lại của bà con, vì đường xây xong đã quá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được đấu nối.
13/07/2022

Trả lời:

Việc cho phép đấu nối các tuyến đường nội thị với Quốc lộ 49A thuộc thẩm quyền Tổng cục đường bộ Việt Nam (Cục quản lý đường bộ II), Chủ đầu tư các dự án có liên quan đến đấu nối vào Quốc lộ liên hệ với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để được giải quyết. Đồng thời, do hiện nay chưa có quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nên việc triển khai quy hoạch đấu nối các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải tạm dừng theo quy định của Luật Quy hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chuyển ý kiến của cử tri đến Cục Quản lý đường bộ II xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

<< < 1 2 3 4 > >>