PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Khu vực Xóm Gióng, phía ngoài đường tàu chấn cao, Tuy nhiên mỗi lần mưa to lưu lượng nước từ cầu Phi yến đổ về không có lối thoát, trong khi đó tại Cống Bạc dưới hệ thống thoát nước vẫn chảy ra sông Lợi Nông; Kính mong Tỉnh và Thành phố quan tâm, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng cho khơi thông đoạn đường từ cầu Phi Yến đến cống Bạc dưới để giảm thiểu mức độ ngập úng cho khu vực này.
13/07/2022

Trả lời:

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (khu vực Xóm Gióng) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế. Dự án này thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện náy dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế đang triển khai thi công. Sau khi hoàn thành đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ giải quyết tình trạng ngập úng trong khu vực.

<< < 1 2 3 4 > >>