Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương đoạn từ hạ lưu hồ Tả Trạch đến đập Thảo Long

  

(Trích Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2006 của UBND tỉnh)

 

I. Phạm vi, ranh giới quy hoạch:

- Sông Tả Trạch đoạn từ hạ lưu hồ Tả Trạch đến ngã 3 Tuần.

- Sông Hương từ ngã 3 Tuần đến đập Thảo Long.

II. Mục đích yêu cầu của quy hoạch:

- Bảo đảm ổn định bờ sông, lòng sông tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế phát triển.

- Đáp ứng được yêu cầu thoát lũ và giao thông thuỷ, hạn chế xói, bồi lòng dẫn.

- Tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và hỗ trợ công tác chỉnh trang dọc hai bờ sông Hương đặc biệt đoạn qua thành phố Huế.

III. Giải pháp tổng thể:

1. Nguyên tắc chung:

- Dựa vào địa hình và mối liên quan giữa các đoạn sông.

- Phân tích tổng hợp các yêu cầu chính và thứ yếu để xác định thứ tự ưu tiên.

2. Các tham số quy hoạch:

- Đối tượng chỉnh trị sông Hương là lòng sông mùa lũ.

- Đối tượng tác động là dòng chảy và lòng dẫn.

- Lưu lượng tạo lòng Q = 2.745m3/s ứng với mực nước tạo lòng H= 3,36m tại trạm thủy văn Kim Long, thành phố Huế.

- Tuyến chỉnh trị theo trục động lực nằm trong lòng dẫn cơ sở tự nhiên của dòng sông hiện tại.

3. Giải pháp kỹ thuật phòng chống xói lở và bồi lắng lòng dẫn:

- Xây dựng các hồ chứa ở thượng nguồn và gia cố bảo vệ bờ.

- Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc khu vực thượng nguồn và đào hào ngăn ngừa bùn cát cuốn vào lòng sông.

- Nạo vét các khu vực bị bồi lắng.

- Xác định hành lang ổn định bên sông Hương.

4. Hành lang ổn định hai bên bờ sông Hương là: 50m (lấy theo Hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và PCLB - Bộ Nông nghiệp và PTNT).

IV. Quy hoạch các hạng mục của công trình ổn định sông Hương:

Tổng chiều dài 16.500m trong đó:

1. Kè lát mái bờ trái sông Tả Trạch dài 1.000m đoạn qua thôn Dương Phẩm, xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ.

2. Kè lát mái bờ trái sông Tả Trạch dài 500m đoạn qua thôn Kim Ngọc và La Khê Trẹm, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà.

3. Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 500m đoạn qua thôn Hải Cát, xã Hương Thọ gần ngã ba Tuần, huyện Hương Trà.

4. Nạo vét bờ phải sông Hương dài 1.200m, thôn Cư Chánh, xã Thuỷ Xuân, thành phố Huế, phía đối diện Điện Hòn Chén.

5. Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 1.000m đoạn qua thôn Xước Dũ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà.

6. Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 600m đoạn qua thôn Long Hồ Hạ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà gần Chùa Linh Mụ.

7. Kè lát mái bờ phải sông Hương dài 1.500m đoạn qua phường Kim Long, thành phố Huế.

8. Kè lát mái 2 bờ sông Hương, nhánh trái Cồn Hến dài 4.000m đoạn qua phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

9. Kè lát mái 2 bờ sông Hương, nhánh phải Cồn Hến dài 3.000m đoạn qua phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

10. Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 600m đoạn qua thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.

11. Kè lát mái bờ phải sông Hương dài 700m đoạn qua thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang.

12. Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 800m đoạn qua thôn Thanh Phước, xã Hương Phong, huyện Hương Trà.

13 . Kè lát mái bờ trái sông Hương dài 1.100m đoạn qua thôn Thuận Hòa A, xã Hương Phong, huyện Hương Trà.

V. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.

VI. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương được phê duyệt, giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Ban, ngành liên quan tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan biết thực hiện quản lý và thực hiện quy hoạch tổng hợp, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, báo cáo định kỳ về UBND Tỉnh.

- Các Sở, Ban ngành cấp Tỉnh, UBND các huyện Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang và thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương giai đoạn đến 2015 thông qua việc xây dựng kế hoạch hằng năm, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu.

- Quá trình thực hiện, các vị trí và giải pháp kết cấu sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế nhằm bảo đảm ổn định và cảnh quan hai bờ sông Hương.

- Trong hành lang ổn định hai bên bờ sông Hương không được phép xây dựng bất kỳ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật nào, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của UBND Tỉnh.

 Bản in]