Thừa Thiên Huế triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ Đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ Đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì Hội nghị
Chiều ngày 9/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Liều, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh giới thiệu phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh... Đối tượng điều tra trong năm 2017 gồm các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Theo kế hoạch thì số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2017, kết quả chính thức công bố vào quý III/2018, đối với cấp tỉnh sẽ tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tổng hợp nhanh về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 15/10/2017.


Tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ Đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, Cuộc Tổng điều tra lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở hoạch định chiến lược, chính sách phát triển Kinh tế, Xã hội. Do đó, chính quyền các cấp ngành, địa phương cần xác định Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra để người dân, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc phương án tổng điều tra, các quy trình, nội dung của phiếu điều tra. Thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không trùng lắp, không bỏ sót. Bảo đảm thực hiện đúng nội dung, các khâu, các bước và đảm bảo thời gian theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh cần lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo phương án và các quy trình theo hướng dẫn áp dụng trong Tổng điều tra; các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác