Hội nghị tập huấn toàn quốc nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  
Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu khai mạc hội nghị
Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu khai mạc hội nghị
Sáng ngày 08/02, tại thành phố Huế, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, Thành phố và các cục thống kế trong cả nước. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 với ba mục đích chính: Một là: Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Hai là:Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016, các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Ba Là: Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của Ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương. Với những mục đích quan trọng như vậy, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương mong muốn, thông qua cuộc tập huấn lần này sẽ nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp điều tra cho các tỉnh, thành phố thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 một cách chính xác và hiệu quả, làm cơ sở để đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm các nội dung như: Hướng dẫn phương pháp Tổng điều tra; quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp và hoạt động công nghiệp; phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể; phương pháp thu thập thông tin phiếu văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, hội và tổ chức phi Chính phủ, tôn giáo; giới thiệu kế hoạch, tổ chức xử lý thông tin tổng điều tra; một số nội dung cập nhật về phần mềm rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: Công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Trung ương, đến nay đã hoàn thành công tác thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và Tổ thường trực cấp tỉnh, huyện đúng theo thành phần và thời gian. Để công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã tham mưa cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó UBND yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra Trung ương.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 08 đến ngày 10/2/2017.


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác