Cao Xuân Huy

  

+ Điểm đầu: Đường Tùng Thiện Vương

+ Điểm cuối: Hói Mộc Hàn

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Cao Xuân Huy (1900 – 1983): Người làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông nội là Cao Xuân Dục (1842 – 1923), từng giữ chức Tổng tài Quốc sử quán, nhiều lần giúp đỡ ông Nguyễn Sinh Sắc khi đến Huế. Cha ông là Cao Xuân Tiếu (1865-1939), giữ chức thượng thư, Hiệp biện đại học sĩ.

Năm 1922 sau khi tốt nghiệp bằng Thành chung ở Huế, ông theo học trường Cao đẳng Sư phạm Đông dương và tốt nghiệp năm 1925. Ông đi dạy ở trường Quốc Học Huế và tham gia hoạt động cách mạng, gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng, do đó, bị giải chức, đày ra Lao Bảo, rồi giải về Nghệ An mãi đến năm 1929 mới được thả, ông về làm công tạm cho nhà in Đắc Lập, Huế.

Sau năm 1945, ông hăng hái tham gia kháng chiến, được cử làm Hiệu trưởng trường trung học Nguyễn Xuân Ôn ở Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1951, được mời làm Giáo sư Trường Dự bị Đại học Việt Nam tại Thanh Hóa. Tháng 12 năm 1954, về Hà Nội giảng dạy môn triết học phương Đông, môn logic học và môn tâm lý học cho lớp Đại học Văn khoa, tiền thân của khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp và trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 Giáo sư Cao Xuân Huy có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng, văn hóa, là tác giả nhiều công trình khoa học có giá trị về triết học và văn học cổ Việt Nam. Năm 1996, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác phẩm “Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu”.


Đầu đường Cao Xuân Huy

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh