Triển khai tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

  
Đồng chí Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị
Sáng ngày 26/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (gọi tắt là Tổng điều tra). Dự hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế; các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Trưởng, Phó Ban chỉ đạo và cán bộ, công chức của Chi cục Thống kê cấp huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đã triển khai Quyết định 1271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu và hướng dẫn Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Đồng thời Tổ thường trực Tổng điều tra của tỉnh giới thiệu về nội dung, phương pháp thu nhập thông tin phiếu hành chính, sự nghiệp; hướng dẫn quy trình lập danh sách khối hành chính, sự nghiệp và khối cá thể; giới thiệu nội dụng, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể; giới thiệu các bảng danh mục trong Tổng điều tra, quy trình tổng hợp nhanh áp dụng trong Tổng điều tra và quy trình giám sát Tổng điều tra.

Cuộc Tổng điều tra lần này, đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung điều tra bao gồm những nhóm thông tin: Thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình hoạt động; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp... nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu điều hành, quản lý kinh tế, xã hội của Chính phủ; tính toán các chỉ tiêu GDP, tài khoản quốc gia, thống kê chuyên ngành năm 2011 theo ngành kinh tế, vùng, địa phương; đáp ứng yêu cầu số liệu đầu tư, lập chính sách phát triển, nghiên cứu của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tổng điều tra chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 tổng điều tra các loại hình doanh nghiệp bắt đầu vào ngày các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: ngày 01/4/2012, kết thúc vào ngày 31/5/2012; các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo: bắt đầu ngày 01/7/2012 và kết thúc vào ngày 30/7/2012. Số liệu sơ bộ về kết quả Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2012, kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng vì vậy các địa phương cần tổ chức chặt chẽ không được chủ quan; phải quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu cũng như tiến độ điều tra, đảm bảo đúng sự chỉ đạo của cấp trên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc tổng điều tra để các đối tượng điều tra hiểu và cộng tác với điều tra viên trong quá trình điều tra. Ngoài ra, các điều tra viên đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện điều tra một cách khoa học, trung thực và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đã đề ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]