Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Bắc

  
Ông Đỗ Thức, TCT TCTK, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW khai mạc Hội nghị
Ông Đỗ Thức, TCT TCTK, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW khai mạc Hội nghị
Thực hiện quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012, ngày 09/2/2012 Bộ trưởng Bộ KHĐT, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điêu tra Trung ương (TĐT TW) đã ký quyết định số 140/QĐ-KHĐT ban hành phương án Tổng điều tra. Sau thành công của Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Nam diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 2/3 năm 2012 tại TP. Cần Thơ, trong các ngày 6-9/3/2012, Tổng cục Thống kê đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Ông Đỗ thức, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW đã khai mạc và chủ trì hội nghị. Ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) của Tp. Hải Phòng đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm có bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW; các thành viên thuộc Tổ thường trực TĐT TW; các Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, Tổ trưởng và một số thành viên Tổ thường trực TĐT của 35 tỉnh/thành phố phía Bắc; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và 35 Cục Thống kê phía Bắc. Đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK đã tham gia tổ chức và hướng dẫn nghiệp vụ.

Sáu nội dung cơ bản trong Hội nghị tập huấn lần này gồm: (1) Giới thiệu và hướng dẫn phương án Tổng điều tra; (2) Hướng dẫn quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; (3) Giới thiệu nội dung, phương pháp thu nhập thông tin của các phiếu điều tra doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tôn giáo và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; (4) Giới thiệu các bảng danh mục trong TĐT; (5) Quy trình tổng hợp nhanh kết quả TĐT; (6) Một số vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí TĐT. Nội dung tập huấn đã được hoàn thiện và bổ sung căn cứ trên các ý kiến góp ý và thảo luận tại Hội nghị tập huấn các tỉnh, thành phố phía Nam.

Sau hai Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh sẽ tiến hành tập huấn nội dung Tổng điều tra cho các đối tượng tham gia thu thập thông tin cho Tổng điều tra lần này.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Đỗ Thức, TCT TCTK, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT TW khai mạc Hội nghị

Ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo TĐT của Tp. Hải Phòng phát biểu
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Theo www.gso.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác