Ra quân tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

  
Đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống Kê phát biểu tại lễ ra quân
Đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống Kê phát biểu tại lễ ra quân
Sáng ngày 02/7, tại trụ sở UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức lễ ra quân tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống Kê; Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, UBND thị xã Hương Thủy và các điều tra viên và tổ trưởng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, HCSN cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ 2013 - 2017 của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

 

Tại lễ ra quân TĐT

Cuộc Tổng điều tra lần này, đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian tổng điều tra chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 tổng điều tra các loại hình doanh nghiệp bắt đầu vào ngày 01/4/2012, kết thúc vào ngày 31/5/2012; các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo: bắt đầu ngày 01/7/2012 và kết thúc vào ngày 30/7/2012. Số liệu sơ bộ về kết quả Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2012, kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2013.

Theo đó, từ ngày 01/7 đến 30/7, các điều tra viên, tổ trưởng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành thu thập thông tin, điều tra… gần 6.000 cơ sở, cá thể sản xuất kinh doanh, 551 cơ sở hành chính, sự nghiệp và hơn 600 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Nội dung điều tra có các nhóm thông tin như: thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin…

Điều tra viên đang thu thập thông tin tại cơ sở cá thể nệm bạt
Ngô Đông, tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
 

 

Đến nay, Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành các nội dung giai đoạn I (từ 1/4 đến 31/5) đợt Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]