Công văn số 1269/MTTW-BTT, ngày 4/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

  
Vui lòng mở tệp đính kèm để xem
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 1269/MTTW-BTT, ngày 4/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ()
 Bản in]