Công văn số 1267/MTTW-BTT, ngày 4/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

  
Vui lòng mở tệp đính kèm để xem
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 1267/MTTW-BTT, ngày 4/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử ()
 Bản in]