Hải Vân

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (Cầu Lăng Cô Km 893 + 300)

Điểm cuối: Đỉnh đèo Hải Vân

2. Địa danh gắn liền với con đường:  Địa danh dãy núi ở Thừa Thiên Huế. Tên cũ là đèo Ngãi Vàng. Núi có đường đèo chạy quanh co sát bờ biển giáp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, cao 1496 mét, dài hơn 20 km, cách Huế chừng 71 km, trên đỉnh có hai cửa ải xây năm 1826, cửa cao 6 mét. Cửa thứ nhất là Hải Vân quan, cửa thứ hai trông sang Đà Nẵng là Thiên hạ Đệ nhất hùng quan. Dưới chân núi có hang Dơi, chỗ ấy đi lại bằng thuyền dễ bị sóng gió nguy hiểm. Chính vì vậy mà xưa có câu rằng: “Đi bộ thì khiếp Hải Vân, đi biển thì khiếp sóng thần hang Dơi”.

 Bản in]