Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Sinh thái Việt

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Sinh thái Việt

Viết tắt: Vietelo

- Địa chỉ liên lạc: 35 Đặng Thùy Trâm - thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc: 0934.724.333 / 02343.81.81.83

- Địa chỉ Email (nếu có): thanhedico@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): https://elodichvu.com; https://elopr.com

- Loại hình DN: Công ty TNHH 

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3301567101 cấp lần 01 ngày 24 tháng 06 năm 2015, cấp lần 02 ngày 16 tháng 02 năm 2017.............................................................

- Logo của đơn vị (nếu có): Gửi kèm file  

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Trương Đình Thạnh

- Chức vụ: Giám Đốc Công Ty

- Số điện thoại/số fax cơ quan, : 0934.724.333 / 02343.818183.

- Địa chỉ email: thanhedico@gmail.com

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

- Tư vấn Đầu tư

- Du lịch Sinh thái

- Tư vấn nhận diện và quảng bá Thương hiệu

- Mua bán bất động sản.

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

- Định hướng phát triển: Xây dựng Công ty là một trong những Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Quảng bá thương hiệu và Tư vấn về tất cả các lĩnh vực về đầu tư dự án, du lịch nghĩ dưỡng

 Bản in]