Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hội quán

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hội quán

- Địa chỉ liên lạc: 82/3 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc:  0903.181.181                                 

- Địa chỉ Email:  phuocquang266@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): 

- Loại hình DN: Công ty TNHH

- Ngành nghề kinh doanh: Ăn uống và xây dựng

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3301722413 cấp ngày 10/5/2023

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Tống Phước Quang

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  0903.181.181    

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

- Các món ăn đặc sản Huế, tương ớt Huế

- Gốm xứ xưa cổ

- Nhà hàng bò ốp la sốt rau củ quả

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

Món bò ốp la sốt rau củ quả được giải “Món ăn được yêu thích nhất” tại cuộc thi “Kinh đô ẩm thực” của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức năm 2022.

Một số hình ảnh của công ty:


 Bản in]