Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dược Medipharco

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Dược Medipharco

- Địa chỉ liên lạc: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc:  0234.883.909                                   

- Địa chỉ Email:  banhang@medipharco.vn

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): http://medipharco.v– http://duochue.com.vn/

- Loại hình DN: Công ty Cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ vật tư trang thiết bị y tế, sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm sinh học, tinh dầu, hương liệu.

+ Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

+ Đầu tư tài chính, dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; sản xuất kinh doanh rượu.

- Giấy phép kinh doanh số 3300101406 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22 tháng 09 năm 2022 tài Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...):  Hoàng Ngọc Hoài Phong

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:   19001010 - 02343.883.909

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

+ Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ vật tư trang thiết bị y tế, sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm sinh học, tinh dầu, hương liệu.

+ Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

+ Đầu tư tài chính, dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; sản xuất kinh doanh rượu.


Rượu hoàng đế Minh Mạng


Trà hòa tan Meligin (Xạ đen - cà gai leo - đinh lăng)

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Medipharco

Tên giao dịch: MEDIPHARCO

Mã số doanh nghiệp: 3300101406 (đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18/05/2020)

Mã chứng khoán: MTP_Sàn giao dịch UpCOM – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ: 74.544.060.000 VNĐ

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]