Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SDC

 

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SDC

- Địa chỉ liên lạc: 15A Tố Hữu – phường Phú Hội – thành phố Huế.

- Điện thoại liên lạc: 0234 3623788    Fax: 0234 3846175    

- Địa chỉ Email (nếu có): nmhieu1979@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): sdcjsc.vn

- Loại hình DN: Công ty Cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng công trình, quan trắc lún, thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông.

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): Số 3301035869 do Sở KHĐT tỉnh TT Huế cấp ngày 13/07/2009, cấp lại lần 2 ngày 01/11/2011.

- Logo của đơn vị:

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu: Nguyễn Minh Hiếu; Điện thoại liên lạc: 0945288472

- Chức vụ: Giám đốc công ty

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email: 023403623788/023403846175; nmhieu1979@gmail.com

3. Thông tin doanh nghiệp

a. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng công trình, quan trắc lún, thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông.

- Hình ảnh: Tư vấn khảo sát địa chất công trình:

*  Khu đô thị hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Khu đô thị The Manor Huế


 

b. Định hướng phát triển của Công ty:

- Không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất  mà đơn vị đang hoạt động.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mục tiêu của Công ty là trở thành đơn vị hàng đầu của Tỉnh trong lĩnh vực tư vấn khảo sát địa hình địa chất, thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng được khách hàng tin cậy và có thể sánh vai với các tổ chức hoạt động có thương hiệu mạnh trong cả nước.

 Bản in]
Các bài khác