Quyết định số 2560/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2560/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]