Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

  
Cập nhật:10/06/2016 9:47:44 SA
Ngày 09/6, tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Trương Minh Tuấn chủ trì họp báo.

Công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV,Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết ngày 22/6 vừa qua cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tại phiên họp lần thứ sáu, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo Nghị quyết số 617/NQ-ĐBCQG về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Hội đồng bầu cử quốc gia, căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV trong cả nước, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Về kết quả chung của cuộc bầu cử, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.091/ 67.485.482 tổng số cử tri trong cả nước, đạt 99,35%. Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 496 người, bầu thiếu 04 đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng và Đồng Nai, mỗi tỉnh thiếu 1 đại biểu so với số người được phân bổ.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (chiếm 17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (chiếm 26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến. Người ngoài đảng có 21 người trúng cử, (chiếm tỷ lệ 4,20%) giảm 4,2% so với khoá XIII (42 người). Người dưới 40 tuổi có 71 vị trúng cử, cao hơn 21 người so với dự kiến, tăng 1,9% so với khoá XIII. Trình độ trên đại học có 310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người, dưới đại học 6 người, tái cử 160 người (chiếm 32,30%) giảm 6 người. Như vậy, có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu. Đại biểu tự ứng cử 2 người, giảm 2 người so với khoá trước.

Nhấn mạnh, kết quả bầu cử đã bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp với dự kiến, phản ánh tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng đại biểu nâng lên... Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là nền tảng góp phần xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc, có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả hơn.

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp 2013 trong thời kỳ mới.

Trả lời phóng viên về việc bầu thiếu số lượng đại biểu có ảnh hưởng gì đến chất lượng hoạt động của Quốc hội sau này hay không, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, vấn đề bầu thiếu đại biểu không phải là mới, các nhiệm kỳ trước đã có. Quốc hội khoá này bầu thiếu 4 đại biểu, trước đó Quốc hội khoá 9 cũng bầu thiếu 5, khoá XI thiếu 2, khoá XII thiếu 7... 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết thêm, theo quy định của pháp luật bầu không vượt quá 500, công tác tổ chức bầu cử đảm bảo công bằng, chất lượng nên việc bầu thiếu đại biểu sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng hoạt động của Quốc hội. Việc bầu thiếu cũng có ảnh hưởng nhất định đến bố trí nhân sự nhưng qua rà soát ban đầu thì ảnh hưởng là không lớn. Sau này, qua hoạt động thực tiễn của Quốc hội, các cơ quan sẽ có cơ hội lựa chọn, bổ sung.

Trước băn khoăn của một số phóng viên cho rằng tỷ lệ tái cử thấp ảnh hưởng đến chất lượng, tính chuyên nghiệp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, số đại biểu tái cử nhiệm kỳ này là 160 người đạt 32,30% nằm trong quãng 30- 35% như thông lệ các kỳ trước. Kết quả các nhiệm kỳ cho thấy 1/3 số đại biểu Quốc hội là tái cử là lực lượng nòng cốt, đảm bảo chất lượng hoạt động của Quốc hội. Số đại biểu tham gia mới cũng đều có đủ tiêu chuẩn, có nhiều kinh nghiệm công tác, tham gia hoạt động dân cử ở địa phương. Vì vậy, tỷ lệ tái cử như hiện nay không ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội mà với số lượng lớn các đại biểu mới sẽ làm cho Quốc hội luôn được đổi mới hơn.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (Nhấn vào "Tải về" để xem)
Nguồn: quochoi.vn
 Bản in]