PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị tỉnh sớm ban hành quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất của BQL Rừng phòng hộ A Lưới và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hoà đã bàn giao lại cho huyện để huyện có căn cứ xây dựng phương án giao đất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại Hồng Hạ và Hương Nguyên.
14/11/2018

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới; hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã khai thác xong 227,03ha; trong đó, xã Hồng Hạ 151,76ha và xã Hương Nguyên 75,27ha. Do đó, để có cơ sở thu hồi và giao đất cho địa phương quản lý, bố trí đất sản xuất cho người dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện A Lưới rà soát, tổng hợp nhu cầu thiếu đất sản xuất của người dân trên địa bàn làm cơ sở lập phương án sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hòa quản lý tại xã Hương Nguyên và xã Hồng Hạ là đất rừng phòng hộ và rừng tự nhiên thuộc dự án JBIC (hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản). Việc tỉa thưa rừng phòng hộ là giải pháp lâm sinh nhằm nâng cao chất lượng rừng được Công ty thực hiện định kỳ. Do đó, hiện nay tại khu vực này Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hòa không có diện tích rừng trồng khai thác trắng để bàn giao cho địa phương quản lý.

<< < 1 2 3 4 > >>