Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh)

  

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh:

1. Bổ sung siêu thị tại phương Hương Văn, thị xã Hương Trà.

2. Điều chỉnh đổi tên các chợ: chợ Kệ tại phường Hương Xuân thành chợ Hương Xuân tại phường Hương Xuân và chợ Hương Cần tại xã Hương Toàn thành chợ Hương Toàn tại xã Hương Toàn. 

STT

Tên siêu thị/chợ

Địa điểm

Hạng

Hình thức

1

Siêu thị

Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà

Hạng 2

Xây mới

2

Chợ Hương Xuân

Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

Hạng 2

Xây mới

3

Chợ Hương Toàn

Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Hạng 2

Xây mới

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối