Thông tin doanh nghiệp

Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0234.6286.999      

- Địa chỉ email: dgs2stc@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị: daugiaso2stc.com.vn

- Loại hình DN: Hợp danh

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đấu giá

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh: Số 02/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 06/07/2020 

- Logo của đơn vị:


2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Võ Văn Tùng

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email: 0905.766.955


3. Thông tin doanh nghiệp: 

- Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu: dịch vụ đấu giá

 Bản in]
Các bài khác