Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần tư vấn xúc tiến đầu tư TAT

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị:  Công ty cổ phần tư vấn xúc tiến đầu tư TAT.

- Địa chỉ liên lạc: 68/2 Phùng Hưng,  P. Thuận Thành,  TP Huế.

- Điện thoại liên lạc: 0234 3539561;  Fax: 0234 3539561.

- Địa chỉ Email: tatlas636@gmail.com.

- Địa chỉ website của đơn vị: tat-jsc.com.

- Loại hình DN: cổ phần.

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng, xây dựng dân dụng.

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...):

* Mã số doanh nghiệp: 3300483000, ngày thành lập: 22/3/2007

- Logo của đơn vị:

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu: Hoàng Ngọc Thạch.

- Chức vụ: Giám đốc.

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email: 0907402511, thachtnh@gmail.com.

 

 

 Bản in]
Các bài khác