Thông tin doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn

- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Giáp Thượng 3, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc 0234.3557445                   Fax: 0234.35567359                  

- Địa chỉ Email : phattrientruongson@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị: phattrientruongson.com

- Loại hình DN: Cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến đá xây dựng

- Giấy phép kinh doanh số 3301563587 đăng ký lần đầu ngày 19/3/2015 đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 18/7/2018, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên  Huế

- Logo của đơn vị:

 

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu: Hồ Anh Bảo

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email:

       + Điện thoại liên lạc 0234.3557445                   Fax: 0234.35567359                  

       + Địa chỉ Email : phattrientruongson@gmail.com

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Khai thác và chế biến đá xây dựng

- Các sản phẩm chủ yếu:

 

STT

Tên sản phẩm

1

Đá dăm 10x20

2

Đá dăm 10x40

3

Đá dăm 25x50

4

Đá dăm 20x40

5

Đá dăm 40x60

6

Đá dăm 5 x 10

7

Đá dăm 10-19

8

Đá dăm 10-19(Thoi dẹt 12%)

9

Đá dăm 10-19(Thoi dẹt 15%)

10

Đá 5x20 (Thoi dẹt 15% - đường cao tốc và quốc lộ)

11

Đá 5x20 (Thoi dẹt 12%- đường cao tốc và quốc lộ)

12

Đá cấp phối Dmax 25mm

13

Đá cấp phối Dmax 37,5mm

14

Đá hộc đã gia công

15

Beis (đường cao tốc và quốc lộ)

16

Sub-base (đường cao tốc và quốc lộ)

17

Đá 10x16 mm(thảm lớp 2)

18

Bột đá

 

 Bản in]
Các bài khác