Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Tam Giang

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Tam Giang

- Địa chỉ liên lạc: 23B Lê Minh, An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0914792795                                    

- Địa chỉ Email:  Tamgiang.TNMT@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): 

- Loại hình DN: Công ty TNHH

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ

+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000

+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính

+ Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

+ Định vị vị trí, cắm mốc ranh giới khu đất

+ Thống kê, kiểm kê đất đai

+ Tư vấn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế số: 3301634407 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 28/9/2018; Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số: 00854 do Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 11 tháng 5 năm 2021.

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Nguyễn Văn Sang

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  0914.792.795

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

Hoạt động đo đạc bản đồ

- Bay chụp và xử lý ảnh hàng không, viễn thám.

- Tư vấn lập luận chứng kinh tế - kĩ thuật và giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ, đất đai, địa chât, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo.

- Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng.

- Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa chính; Đo vẽ bản đồ địa chính đáy sông, hồ, biển, đảo.

- Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành.


4. Các thông tin khác của đơn vị: 

4.1. Công nghệ

4.1.1. Công nghệ về đo đạc bản đồ

- Hiện nay, công ty có nhiều các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác trắc địa gồm:

- Phần mềm bình sai lưới khống chế: ProNet ver 2.5;

- Phần mềm xử lý số liệu GPS: Gpsurvey 2.35a, South Gps Processor Trimble Geomatics Software, Pathfinder Office pro 3.10, Compass_Std, TerraSync,_Pro_3.10, Hi-TargerHDS2003;

- Phần mềm xử lý ảnh và lập bản đồ: Geadat; TMV.map; CesMap; Famis; CesData; CADDB; Villis; IrasB; IrasC; Geovec;…

- Phần mềm xử lý trắc địa công trình: VIMAP ver 6.0, SDR…;

- Phần mềm xử lý đo thủy chuẩn: SDL 30.

- Phần mềm quản lý trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư: LandCE.

4.1.2. Công nghệ vè quản lý đất đai và môi trường

Được sự giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành, công ty được tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, thống kê, kiểm kê đất đai, xử lý môi trường. Các công trình do Công ty thực hiện đều được ứng dụng các công nghệ tiên tiến.

4.2. Thiết bị

Các thiết bị đo đạc chuyên ngành của Công ty hiện nay hầu hết là các thiết bị đo đạc theo công nghệ mới gồm nhiều máy đó GPS độ chính xác cao, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn điện tử và các phần mềm ứng dụng kèm theo máy rất thuận lợi và hữu ích cho công tác đo đạc.

- Máy đo tọa độ vệ tinh GPS (RTK): 5 bộ

- Máy toàn đạc điện tử: 03 bộ

- Máy vi tính các loại: 09 chiếc

- Máy in lase khổ A3: 2 chiếc

- Maysin lase khổ A4: 09 chiếc

- Máy GPS cầm tay: 02 chiếc

- Ô tô: 01 chiếc

- Và các thiết bị kèm theo khác.

4.3. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có của Công ty là: 15 người trong đó:

+ Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 13 người

+ Lao động hợp đồng xác định thời hạn: 2 người

- Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: 5 người

- Số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp: 8 người

- Số lao động có trình độ là công nhân kỹ thuật bậc cao: 2 người


Một số hình ảnh của Công ty:


Nhân viên công ty tác nghiệp

 Bản in]