Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ liên lạc: SN1, Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 02343.83.45.98

- Địa chỉ Email (nếu có): transonxskthue@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): http://xosohue.com.vn/

- Loại hình DN: Doanh Nghiệp Nhà Nước

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các loại hình xổ số

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3300100025 cấp lần 01 ngày 01 tháng 05 năm 2006, thay đổi lần 9 ngày 25 tháng 02 năm 2021

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): TRẦN VIẾT NGUYÊN

- Chức vụ: Chủ tịch Công Ty

- Số điện thoại/số fax cơ quan: 0913.493.434

- Địa chỉ email: ntranviet@yahoo.com

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

- Xổ số Truyền Thồng

- Xổ số Bóc

- Xổ số Cào

 Bản in]