Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Mộc Truly Huế

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Mộc Truly Huế

- Địa chỉ liên lạc: 24 Hòa Bình, Phường Thuận Thành thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc: 0902419151                                       

- Địa chỉ Email: moctrulyhue@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): moctrulyhue.com

- Loại hình DN: Doanh nghiệp tư nhân

- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn tổng hợp

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 21/01/2020 

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Trần Anh Tuấn

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email: 0902419151/ moctrulyhue@gmail.com

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

-Kinh doanh các sản phẩm Sen Huế

-Kinh doanh các sản phẩm đặc sản Huế

-Dịch vụ trải nghiệm Sen Huế

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

-Founder Phạm Thị Diệu Huyền từng đạt giải A cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo năm 2019” của tỉnh

-Mộc Truly vinh dự được lựa chọn cho thiết kế bộ Mè xửng Tứ Linh Festival Huế 2020

-Hiện Mộc đang là một trong những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường với các đặc sản, đặc biệt là sen Huế

-Mộc Truly vẫn đang duy trì việc tự sản xuất hữu cơ tại các vùng nguyên liệu Sen được khôi phục từ sen Trắng Hoàng cung, đưa câu chuyện từ văn hóa Huế đến mỗi sản phẩm đặc sản, đầu tư chú trọng không chỉ chất lượng sản phẩm mà còn ở bao bì, làm sao để thu hút khách hàng không bị lẫn với thị trường quà Đặc sản đang rất cạnh tranh tại Huế.


Một số hình ảnh của Công ty TNHH MỘC TRULY HUẾ:
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]