Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Áo dài và Sân khấu Nghệ thuật Về Miền Hương Ngự

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Áo dài và Sân khấu Nghệ thuật Về Miền Hương Ngự

- Địa chỉ liên lạc:  46 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc: 0905376252                                     

- Địa chỉ Email: dangquocvietbao@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): 

- Loại hình DN: Công ty TNHH

- Ngành nghề kinh doanh: Áo dài, vải, phụ kiện, biểu diễn nghệ thuật

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 06/01/2023

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Đặng Việt Bảo

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  hotline 0905 376 252

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

- Lĩnh vực kinh doanh: Công ty chuyên về thiết kế áo dài, phụ kiện, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang.

- Sản phẩm: áo dài, vải, khăn, thiết kế dựa trên hoa văn mỹ thuật nhà Nguyễn và hội hóa Huế, vải Zèng A Lưới.

- Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

- Sản phẩm của công ty đạt giải nhì cuộc thi “Thiết kế thủ công mỹ nghệ” do UBND tỉnh tổ chức các năm 2010 và 2020.

- Sản phẩm trình diễn tại các kỳ Festival Huế.

Một số hình ảnh sản phẩm áo dài của Công ty:


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]