Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Cửu Phước Long

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Cửu Phước Long

- Địa chỉ liên lạc: 125 An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc:  0234.3828.467                                   

- Địa chỉ Email: cuuphuoclong@gmail.com

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): 

- Loại hình DN: Công ty TNHH

- Ngành nghề kinh doanh: Ắc-quy các loại

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3301719724

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Nguyễn Thị Tường Vy

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  0234.3828.467 

                                               Email: cuuphuoclong@gmail.com                              

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

Các loại bình Ắc-quy

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]