Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm

- Địa chỉ liên lạc: 105A Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0234 393 7777                                     

- Địa chỉ Email: chau.huynh@donglam.com.vn

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): www. donglam.com.vn

- Loại hình DN: Công ty Cổ phần ngoài Nhà nước

- Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ đồ ngũ kim trong xây dựng

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3301568507 cấp ngày 17/8/2015.

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Huỳnh Út Phi Châu

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  chau.huynh@donglam.com.vn

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

Xi Măng Đồng Lâm PCB40, Xi Măng Đồng Lâm PCB30

Xi Măng Đồng Lâm Dân dụng, Xi Măng Đồng Lâm PCB40 rời

Xi Măng Đồng Lâm Bền Sun Phát, Xi Măng Đồng Lâm PCB40 PCB50 rời
Xi măng dân dụngXi măng Poóc-lăng hỗn hợp PCB 30Xi măng Poóc-lăng hỗn hợp PCB 40

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

Ngoài việc sản xuất ra những sản phẩm với chất lượng vượt trội hướng tới xây dựng nhiều công trình bền vững, Xi măng Đồng Lâm cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố an toàn trong xây dựng.Bằng những hoạt động truyền thông thiết thực thông qua việc lắp đặt các Bảng An toàn lao động tại các công trình xây dựng, Xi măng Đồng Lâm mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức của khách hàng trong việc đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng công trình.


Bảng An toàn lao động được lắp đặt tại các công trình xây dựng

Một số hình ảnh của Công ty:

 


Nhà máy xi măng Đồng Lâm tài trợ xi măng xây đường giao thông nông thôn cho Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

 Bản in]