Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Phát

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Phát

- Địa chỉ liên lạc: Đường số 5, cụm Công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0234 3599 925/0917 916 669                                    

- Địa chỉ Email: may@thianco.com.vn

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): www.thianco.com.vn

- Loại hình DN: Công ty Cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh: 

Sản xuất hàng may mặc, áo quần thời trang sản xuất

Gia công thêu, in, giặt

Sản xuất, mua bán nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng may.

Sản xuất mua bán giấy, thùng carton, ống côn.

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3300542464 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Hồ Ngọc Lan

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  0913468457/hongoclan@thianco.com.vn

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

Sản xuất hàng may mặc, áo quần thời trang sản xuất

Gia công thêu, in, giặt

Sản xuất, mua bán nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng may.

Sản xuất mua bán giấy, thùng carton, ống côn.

Một số hình ảnh của Công ty:

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]