Thông báo mời đầu thầu

STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án..Thửa đất số: 425 (G3); Tờ bản đồ số: 23 - Địa chỉ: Lô G3, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 27/08/2021
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu dân cư mới Hói Đen, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/08/2021
3 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 07 lô đất tại Khu phố chợ tại vùng trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 26/08/2021
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 20/08/2021
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương- Huyền Võ, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 19/08/2021
6 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Cây Sen giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. 14/08/2021
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xứ Cồn Khoai - An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/08/2021
8 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Thủy Châu quản lý cho các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp 14/08/2021
9 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép Tổ dân phố Khuông Phò Nam và Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế 13/08/2021
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 12/08/2021
Tổng cộng2288
Hiển thị