Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

  
Cập nhật:21/02/2017 4:45:05 CH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1.

Hoàng Việt Cường

Phó Chánh Văn phòng

Văn Phòng UBND tỉnh

2.

Phạm Quang Trí

 

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3.

Ngô Văn Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4.

Mai Thành Trung

Chuyên viên phòng Nội Chính

5.

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên phòng Nội Chính

6.

Lê Văn Mẫn

Chuyên viên phòng Nội Chính

7.

Nguyễn Xuân An

 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8.

Nguyễn Thị Minh Châu

 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

9.

Bảo Huy

 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10.

Trần Thị Trâm Anh

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11.

Lê Văn Phước

 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

12.

Lê Nguyên Vũ

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

13.

Đoàn Thị Cẩm Vân

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

14.

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Tư pháp

15.

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Chánh Văn phòng

16.

Nguyễn Ngọc Thiên An

Phó Chánh Văn phòng

17.

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Sở Công Thương

18.

Chế Công Hoàng Nhân

Chánh Văn phòng

19.

Hồ Thị Ngọc Thi

Chuyên viên

20.

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Giao thông vận tải

21.

Phùng Lâm Xuân Thi

Chánh Văn phòng

22.

Nguyễn Xuân Lâm

Chuyên viên

23.

Nguyễn Tân

Giám đốc Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

24.

Phạm Bá Thành

Chánh Văn phòng

25.

Võ Văn Châu

Chuyên viên

26.

Lê Hữu Minh

Q. Giám đốc Sở

Sở Du lịch

27.

Lê Ngọc Sanh

Chánh Văn phòng

28.

Võ Hoàng Liên Minh

Chuyên viên

29.

Phan Quốc Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30.

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

31.

Lê Nguyên Quân

Chuyên viên

32.

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

33.

Nguyễn Đức Phú

Chánh Văn phòng

34.

Phan Thanh Chung

Chuyên viên

35.

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

36.

Nguyễn Hữu Trí

Phó Chánh Văn phòng

37.

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

Chuyên viên

38.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở

Sở Ngoại vụ

39.

Nguyễn Thị Thùy My

Phó phòng lãnh sự - NVNONN

40.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự

41.

Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42.

Trần Xuân Triều

Phó Chánh Văn phòng

43.

Hồ Thị Như Trang

Chuyên viên

44.

Phan Lương

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Nội vụ

45.

Lê Phú Anh

Chánh Văn phòng

46.

Lê Xuân Hiệp

Chuyên viên

47.

Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Sở

Sở Tài chính

48.

Võ Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh Văn phòng

49.

Lê Minh Bảo

Chuyên viên

50.

Phan Văn Thông

Giám đốc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

51.

Nguyễn Đắc Vui

Chánh Văn phòng

52.

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

53.

Nguyễn Dương Anh

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

54.

Trương Thế Phú

Chánh Văn phòng

55.

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên

56.

Nguyễn Thiên Bình

Phó Giám đốc Sở

Sở Văn hóa và Thể thao

57.

Trần Hữu An

Phó Chánh Văn phòng

58.

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

59.

Nguyễn Đại Viên

Phó Giám đốc Sở

Sở Xây dựng

60.

Đặng Đủ

Phó Chánh Văn phòng

61.

Lê Tùng Sơn

Chuyên viên

62.

Lê Viết Bắc

Phó Giám đốc Sở

Sở Y tế

63.

Nguyễn Đào

Chánh Văn phòng

64.

Hồ Thị Vân Anh

Chuyên viên

65.

Hồ Xuân Trăng

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

66.

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

67.

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

68.

Lê Văn Tuệ

Trưởng Ban

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

69.

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng

70.

Trần Thanh Trí

Chuyên viên

71.

Lương Bảo Toàn

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

72.

Đinh Thị Như Hiền

Chánh Văn phòng

73.

Phan Văn Diễn

Thanh tra viên


 

Tổng cộng: 73 người. Danh sách cập nhật đến ngày 12/06/2024

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]