Chương trình hát nhạc Trịnh Công Sơn

  
Chương trình hát nhạc Trịnh dành cho đối tượng không chuyên theo đăng ký của Gia đình cố nhạc sỹ, diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2022, tại đường Trịnh Công Sơn và Công viên Trịnh Công Sơn.

  

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]