Trường Cao đẳng Y tế Huế

  
Trường Cao đẳng Y tế Huế ngày nay tiền thân là trường Y tá Quốc gia Huế, được thành lập theo Nghị định số 2008 ngày 12/04/1948 của Khâm sứ Nam Kỳ, Nghị định số 1038 ngày 03/04/1950 của Thủ Hiến Bắc Việt, Nghị định số 64 ngày 29/12/1951 của Thủ Hiến Trung Việt. Ngày 09 tháng 11 năm 2005, trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Huế theo Quyết định số 6284/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Cao đẳng Y tế Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng, và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học nhằm phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế

Điện thoại:  0234.3830115 - 0234.382004

Hotline: 0905.820042

Fax: 0234 3848068

Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Facebook: Trường Cao Đẳng Y tế Huế

I. Thông tin chung:

1. Thời gian tuyển sinh

Nhiều đợt, liên tục cả năm

2. Phương thức đăng ký xét tuyển

- Đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin của nhà trường tại địa chỉ : http://cdythue.edu.vn/tuyensinh

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Công tác HSSV, trường Cao đẳng Y tế Huế, 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế).

 3. Đối tượng tuyển sinh

Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

4. Phạm vi tuyển sinh: Trên cả nước.

II. Các ngành tuyển sinh:

* Cao đẳng:

STT

Ngành

1

Điều dưỡng

2

Hộ sinh

3

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

4

Dược

* Trung cấp:

STT

Ngành

1

Y học cổ truyền

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]