Ngày hội việc làm bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất - năm 2024

  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khai chiêng ngày hội việc làm bền vững
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khai chiêng ngày hội việc làm bền vững
(CTTĐT) - Ngày 31/5, tại Công viên Trung tâm thị xã Hương Trà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thị xã Hương Trà tổ chức Ngày hội việc làm bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất - năm 2024. Đến dự có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Chí Tài; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; cùng đông đảo đoàn viên, người lao động.

Phát triển thị trường lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh và bền vững. Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện chương trình việc làm với nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nguồn nhân lực, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 24.501 người, trong đó đưa 3.514 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển sinh 20.248 người. Phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề nghiệp đạt trên 85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%. Hàng năm giải quyết việc làm mới bình quân trên 16.000 lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng tại ngày hội việc làm

Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm nhằm nâng cao nhận thức về việc làm bền vững cho người lao động; cung cấp thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, từ đó giúp người lao động có nhu cầu tìm việc làm tiếp cận, tìm hiểu và tham gia thị trường lao động. Tăng cường gắn kết giữa thị trường lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thị trường lao động trên địa bàn tỉnh phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Giúp các cấp chính quyền địa phương, đơn vị tiếp nhận thông tin từ người lao động và đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở để xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhanh và bền vững. Hỗ trợ doanh nghiệp, các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quảng bá, tăng cường kết nối, hợp tác, giới thiệu đến thị trường hình ảnh tiềm năng phát triển của đơn vị.

Ngày hội việc làm có 37 doanh nghiệp, trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng 8.149 vị trí việc làm trong và ngoài nước, tuyển sinh 6.420 chỉ tiêu học nghề với nhiều ngành nghề, trình độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại ngày hội việc làm bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc làm luôn là những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Các chính sách này luôn hướng đến mục tiêu việc làm bền vững và tạo cơ hội bình đẳng cho người lao động. Trong đó, vấn đề giải quyết việc làm có tác dụng giúp nhà tuyển dụng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Thông qua đó cũng sẽ đáp ứng thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Sự gắn kết giữa thị trường lao động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp luôn được quan tâm triển khai hiệu quả. Trong thời gian qua, tỉnh đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết trong những năm qua công tác giải quyết việc làm và đào tạo nhân lực nói chung, đào tạo nghề nói riêng để cung ứng lao động đã có những chuyển biến rõ nét và mang tính đột phá nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế.

Ngày hội việc làm bền vững là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và mang tính đột phá, đặc biệt trong trạng thái phục hồi kinh tế hiện nay, cần được tổ chức thường xuyên nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, Ngày hội lần này, nội dung ra mắt Sàn giao dịch việc làm điện tử là một hoạt động quan trọng, đánh dấu một bước chuyển biến mới trong công tác kết nối cung – cầu lao động, qua đó tìm việc thông qua các phiên giao dịch điện tử đang dần trở thành sự lựa chọn của người lao động trên địa bàn tỉnh, giúp người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm; giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nhiều ứng viên phù hợp; đồng thời thông qua hệ thống phần mềm này, cơ quản quản lý của tỉnh luôn luôn có được các số liệu đầy đủ và chính xác về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó mới có thể có các tác động hỗ trợ bằng việc ban hành cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy và chính quyền các cấp để tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm phát triển công tác việc làm và đào tạo tại địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường lao động nhằm định hướng công tác đào tạo, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước và đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng, giúp người lao động có cơ hội tìm được việc làm và giúp doanh nghiệp tuyển đủ số lao động còn thiếu. Tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác dự báo, cân đối nhu cầu đào tạo nhân lực và hỗ trợ việc làm cho lao động sau đào tạo giữa các ngành, địa phương, cơ sở đào tạo và các tổ chức kinh tế. Qua đó, sẽ chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để đón đầu khi các dự án lớn đưa vào hoạt động trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt tập trung các ngành đào tạo đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin nhằm giới thiệu các ngành nghề đào tạo, các vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đến với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và người lao động. Quảng bá thương hiệu và sản phẩm một cách hiệu quả, đồng thời có thể tiếp cận và trực tiếp tuyển dụng nguồn lao động kỹ thuật dồi dào và chất lượng cao của các trường Cao đẳng trên địa bàn.

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra mắt Sàn giao dịch việc làm điện tử. (ảnh dưới)

Một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm:

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]