Phát động cuộc thi viết và ảnh về biên giới, biển đảo tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh phát động cuộc thi
Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh phát động cuộc thi
(CTTĐT) - Sáng ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết 'Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế' và cuộc thi ảnh 'Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế' năm 2024.

Các cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới hiện nay.

Phát động cuộc thi, Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, thông qua cuộc thi để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những kiến thức cơ bản nhất về biên giới, biển, đảo của luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam liên quan đến biên giới, biển, đảo và BĐBP; những nội dung cơ bản nhất của Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34 ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 71 ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Từ đó, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, biển, đảo. Khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi, gồm đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Ban giám khảo gồm đi diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật tỉnh.


Tại lễ phát động

Nội dung cuộc thi viết về các quy định của luật pháp quốc tế về Biển Đông; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và biên giới quốc gia, nhất là Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020...

Về cuộc thi và trưng bày ảnh, các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, được sáng tác trong hai năm 2023, 2024 và chưa gửi tham gia các cuộc thi khác.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ các thành viên trong Ban tổ chức, tổ thư ký, Ban giám khảo).

Khuyến khích lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia. Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vào 14 giờ 00 ngày hôm nay (7/5/2024). Tổng kết và trao giải vào tháng 11/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]