Vỗ Át

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng – bà Bạch (cụm 4)

Điểm cuối: Đấu nối với đường nội thị bao quanh Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực nhà ông Rô (cụm 4)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1902; Mất năm? Quê quán ở Ân Triêng, Hồng Trung,  A Lưới; Dân tộc Pa kô - Ta ôi. Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN huyện Alưới thời Bình Trị Thiên; Là người tham gia đóng góp của cải cho cách mạng nhiều nhất thời kỳ chống Pháp và Chống Mỹ: 01 Con Voi và nhiều của cải khác.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh