Từ Dũ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 865+400)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Tên thật là: Phạm Thị Hằng. Người gốc Gò Công, tỉnh Gia Định, sinh trưởng ở Huế (vào năm 1810) dưới thời Gia Long.

Thuở nhỏ thích đọc sách và có tiếng đức hạnh. Khi lớn lên, trở thành vợ vua Thiệu Trị, sinh ra vua Tự Đức (1829), được phong làm Quý phi. Năm 1849, Vua Tự Đức phong bà là Hoàng Thái hậu. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà, để di chúc tấn tôn bà là Từ Dũ Thái hoàng Thái hậu. Năm 1885, bà theo đoàn ngự đạo xuất bôn ra đến Văn Xá thì quay về tạm trú ở lăng Tự Đức, sau đó vào ở lại trong Hoàng cung. Năm 1887, Vua Đồng Khánh tấn tôn bà là Từ Dũ Bác Huệ Thái hoàng Thái hậu. Sau đó, triều đình Thành Thái tôn phong bà là Từ Dũ Bác Huệ Khương Thọ Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Bà mất năm 1901, thọ 92 tuổi, sống qua 10 đời vua từ Gia Long đến Thành Thái, là một bậc mẫu nghi thiên hạ. Vì nổi tiếng về lòng nhân từ, cho nên người ta đã dùng tên bà để đặt cho một cơ sở y tế quan trọng ở Sài Gòn xưa nay: Bệnh viện Từ Dũ.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh