Trương Thị Dương

  

- Đường hiện tại: Đường nối từ TL4 đi Phước Lập

+ Điểm đầu: Giao TL 4

+ Điểm cuối: Giáp Quảng Phước

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Trương Thị Dương (1874-1957), là người làng Hà Đồ, xã Quảng Phước huyện Quảng Điền. Bà là một chí sĩ yêu nước có nhiều công lao trong cuộc đấu tranh chống Pháp đầu thế kỷ XX, đặc biệt là trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân (1916), bà được vua Duy Tân cử làm phái viên liên lạc với hai chí sỹ yêu nước Thái Phiên, Trần Cao Vân để bàn định thời gian tiến hành khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thất bại, vua Duy Tân bị đi đày, Thái Phiên và Trần Cao Vân bị Pháp xử tử và chôn tại bãi chém An Hòa. 9 năm sau ngày hai ông mất, bất chấp nguy hiểm, bà Trương Thị Dương đã bí mật đưa thi hài của Thái Phiên và Trần Cao Vân từ bãi chém An Hòa về chôn tại đồi Thủy Xuân, thành phố Huế. Bà cũng là một chí sỹ trong tổ chức “Việt Nam quang phục hội” của cụ Phan Bội Châu, từng che chở, nuôi giấu hai chị em ông Nguyễn Tất Đạt bà Nguyễn Thị Thanh (anh, chị ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh) khi bà Thanh và ông Đạt vào hoạt động tại Quảng Trị và Thừa Thiên.

Hiện nay ngôi mộ chung của hai nhà chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh