Trương Bá Kìm

  

- Đường hiện tại: Đường vào khu dân cư Cồn Kiêu

+ Điểm đầu: Giao tỉnh lộ 19

+ Điểm cuối: Khu dân cư Cồn Kiêu

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Đồng chí Trương Bá Kìm quê ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú. Có 2 lần giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Điền từ giữa 1953 và vào tháng 10/1966.

Tháng 7/1967: Hy sinh khi đang đi làm nhiệm vụ

 

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh